Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIII/326/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku

Uchwała Nr XLIII/326/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 lipca 2018 roku

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku.

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) art.36 ust. 1,2,3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260) oraz § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się  Burmistrzowi Brzostku następujące kwoty składników wynagrodzenia miesięcznego:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  4 700 zł

(słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł

(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

 

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

4) dodatek stażowy w wysokości 11% wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2018 roku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz