Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIV/330/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXXVII/276/17 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/330/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 147.773,50 , jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu gminy jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.693.243,87 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 8.042.580,33 zł i dochody bieżące w wysokości 56.650.663,54 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 147.773,50 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  2. Dokonuje sie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 4 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 70.163.874,99 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.957.069,62 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.206.805,37 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.406.805,37 zł.

     

 §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-09-03 09:04:32)
rozmiar pliku: 88.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz