Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/341/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

   Uchwała Nr XLV/341/2018

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 8 listopada  2018 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

           

       Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 2018.994,1000, 1349, 1432) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Legionów, drodze położonej w Brzostku, łączącej ulicę 11 Listopada  z ulicą M. N. Mysłowskiego, której przebieg oznaczono na załączniku graficznym.  

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.           

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/341/18 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu  ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z dnia 2017r. poz. 2222 z późn.zm.)

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej wystąpił do Burmistrza z  wnioskiem o nadanie nazwy ,,ul. Legionów” nowej drodze prowadzącej od ul. Mysłowskiego do ul. 11 Listopada, położonej w Brzostku.

Wniosek o nadanie nazwy ,,ul. Legionów” został pozytywnie zaopiniowany przez Zebranie Mieszkańców Miasta Brzostek w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Ulica ,,Legionów” obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 751/6, 751/7, 751/9, 751/2, 750/5, część 747/2, 763/2, 764, 766/10, 766/12, 766/8, 766/14, 766/16, 767/9, 768/2, 771/2, 772, 773/3 i 774 położone w Brzostku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-09 13:29:51)
rozmiar pliku: 702Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz