Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/349/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XLV/349/2018

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

 

               

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. 2018,poz.994 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Dębickiego - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej drogę położoną w Brzostku zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych: 751/6, 751/7, 751/9, 751/2, 750/5, część 747/2, 763/2, 764, 766/10, 766/12, 766/8, 766/14, 766/16, 767/9, 768/2, 771/2, 772, 773/3 i 774.   

 

§ 2. Przebieg drogi przedstawiony jest na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały.

 

§ 3.Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                          

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

 

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2222 z późn.zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Przedmiotowa droga stanowi łącznik od drogi krajowej nr 73 Wiśniówka –Jasło do drogi powiatowej nr 1319R Brzostek- Kamienica Górna – Smarżowa (ul. M.N.Mysłowskiego ). 

W celach prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest jej zaliczenie do kategorii dróg gminnych o przebiegu zgodnym z przedłożonym załącznikiem graficznym.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-09 13:32:41)
rozmiar pliku: 704.8Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz