Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 116/18 z dnia 14 listopada 2018r. - przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  116/18

Burmistrza Brzostku

z dnia 14 listopada 2018 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  – Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2023 jak załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Projekt uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzostku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-16 10:56:59)
rozmiar pliku: 94.5Kb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-16 10:58:00)
rozmiar pliku: 3.3Mb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-11-16 10:59:14)
rozmiar pliku: 145Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz