Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 109/09 z dnia 16 grudnia 2009r.- zmiany w budżecie i ukladzie wykonawczym budżetu w 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 109/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 16 grudnia  2009 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009  roku.
 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr  216, poz. 1370 oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:
 

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego:

1/  Nr 123 z dnia 16.12.2009 roku,

2/  Nr 120 z dnia 10.12.2009 roku.

§ 2

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 207.700,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2.        Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.435.201,00 zł, w tym dochody majątkowe  w wysokości 1.834.924,00 zł i dochody bieżące w wysokości 33.600.277,00 zł.
 

§ 3

1.        Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 207.700,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2.        Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia

3.        Dokonuje się zmian - przeniesień w układzie wykonawczym planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

4.        Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 38.736.701,00 zł
 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownik M-GOPS w Brzostku.
 

§ 5

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 109-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-31 09:35:08)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 109-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-31 09:35:56)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 109-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-31 09:36:45)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik Nr 109-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-31 09:37:32)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik Nr 109-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-31 09:38:18)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz