Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza II pbliczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  II PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA   WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

POŁOŻONEGO  W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

W SIEDLISKACH-BOGUSZ

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 

1. II Publiczny Przetarg Ustny  odbył się w dniu 19 lipca 2019 r. o godz.1000 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokalu użytkowego  położonego  w budynku

    Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz o powierzchni użytkowej 68,20 m2

3. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 10,00 zł +23% VAT-u miesięcznie

    za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej ,

4.Wadium dla lokali wynosiło 1000,00 zł (tysiąc złotych ) i było płatne do  

    16.07.2019 r.

5. Do przetargu został dopuszczony jeden oferent , brak było osób niedopuszczonych

    do przetargu.

6. Przetarg wygrał Pan Józef Jędrzejczyk właściciel firmy Sklep Wielobranżowy  

    Jędrzejczyk Józef, Siedliska-Bogusz 255 , który zaoferował czynsz najmu w wysokości

    10,10 zł za 1 m 2    powierzchni użytkowej  + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

 

                                                                                             Burmistrz

                                                                                  Wojciech Staniszewski

 

Brzostek, dnia 31.07.2019 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

II  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lokal użytkowy położony jest na parterze ( na wprost od wejścia głównego) w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz - na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00063240/0.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,20  m2

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla  lokalu wynosi 10,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

II PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI   KONFERENCYJNEJ  W  DNIU  19 LIPCA  2019 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium wynosi 1000,00 zł (słownie :tysiąc złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 16 lipca  2019r.

 

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.  Najemca obowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego i Najemcę w okresie 3 m-cy.  

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok)

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.                                                                                                                             

                                                                                                 

Brzostek, dnia 11.06.2019 r.                                                

drukuj pobierz pdf    

wstecz