Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: X Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 19 sierpnia 2019 roku

Zawiadomienie

o X  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 19 sierpnia 2019r. godz. 800.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zwołuję X Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 19 sierpnia 2019 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4 w Brzostku.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

d) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Brzostek w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informację Przewodniczącego Rady.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

 

Brzostek, 16.08.2019r.                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                     Marcin Sas

 

 

 

Otrzymują:

Radni Rady Miejskiej

Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście

 

Zawiadomienie Podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019.506).

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/40fdc03f-bbd6-4

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz