Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/258/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia  2009 roku
 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 182, art.184, 188 ust. 2, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:
 

§ 1.

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 193.710,00 zł jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.628.911,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.834.924,00 zł i dochody bieżące w wysokości 33.793.987,00 zł.
 

§ 2.

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

1.        Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 193.710,00 zł jak załącznik Nr 2 do uchwały.

2.        Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 244.000,00 zł, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

3.        Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  38.930.411,00 zł.

4.        Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

1)       wydatki bieżące, kwotę 31.060.111,36 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę        13.611.637,00 zł.

2)       wydatki inwestycyjne kwotę 7.870.299,64 zł.
 

§ 3.

                Zmienia się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku jak załącznik Nr 4 do uchwały.
 

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.
 

§ 5.

                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 258-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:27:36)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 258-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:28:29)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 258-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:29:15)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz