Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/2 o powierzchni 0,0481 ha (481 m 2),  objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1, stanowiąca własność Gminy Brzostek  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2019roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,

     w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/2 o powierzchni 0,0481 ha (481 m 2),    położonej w Brzostku , objętej Księgą Wieczystą Nr  RZ1D/00079204/1,  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 112/2      -      15 061,00 zł (brutto) 

    Wadium  dla   działki   nr  112/2                   -         1 600,00 zł 

 

4. Do przetargu  na działkę  rolną ozn. nr ewid. 112/2   przystąpił  1 uczestnik, który wpłacił    wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

 

Nabywcą działki  ozn. nr ewid. 112/2  o pow. 0,0481 ha (481 m 2),  położonej w Brzostku  objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń  został  Pan Grzegorz Ligęzka działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa Grzegorz Ligęzka Strzegocice 110D 39-223, NIP: 8721168188, REGON: 850527255,  który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie  15 212,00 zł   (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwanaście złotych) brutto.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

Brzostek, dnia 15 listopada 2019r.

 


 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI ) na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/1 o powierzchni 0,6950 ha (6950 m 2),  objęta Księga Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1, stanowiąca własność Gminy Brzostek  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2019roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,

     w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/1 o pow. 0,6950 ha (6950 m 2),  położonej w Brzostku , objętej Księgą Wieczystą Nr  RZ1D/00079204/1,  prowadzoną                      w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 112/1      -       215 600,00 zł (netto) 

    Wadium  dla   działki   nr  112/1                    -         22 000,00 zł 

 

4. Do przetargu  na działkę  budowlaną ozn. nr ewid. 112/1   przystąpił  1 uczestnik, który wpłacił    wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

 

Nabywcą działki budowlanej ozn. nr ewid. 112/1  o pow. 0,6950 ha (6950 m 2), położonej w Brzostku,  objętej Księga Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek,  został  Pan Grzegorz Ligęzka działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka Strzegocice 110D 39-223, NIP: 8721168188, REGON: 850527255,  który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie  217 757,00 złotych (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) netto, do której  został doliczony 23% podatek VAT.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

Brzostek, dnia 15 listopada 2019r.

 


 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/2 o powierzchni 0,0216 ha (216 m 2),  objęta Księga Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0, stanowiąca własność Gminy Brzostek  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2019roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

     w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/2 o powierzchni 0,0216 ha (216 m 2),    położonej w Brzostku , objętej Księgą Wieczystą Nr  RZ1D/00038565/0,  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 111/2      -       6 846,00 zł (brutto) 

    Wadium  dla   działki   nr  111/2                   -          700,00 zł 

 

4. Do przetargu  na działkę  rolną ozn. nr ewid. 111/2   przystąpił  1 uczestnik, który wpłacił    wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

 

Nabywcą działki  ozn. nr ewid. 111/2  o pow. 0,0216 ha (216 m 2),  położonej w Brzostku,  objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, został  Pan Grzegorz Ligęzka, działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka Strzegocice 110D 39-223, NIP: 8721168188, REGON: 850527255, który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie  6 916,00 zł   (słownie: sześć tysięcy dziewięćset szesnaście  złotych) brutto.

 

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

 

Brzostek, dnia 15 listopada 2019r.

 


 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1 o powierzchni 0,6417ha (6417 m 2),  objęta Księga Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0, stanowiąca własność Gminy Brzostek  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2019roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

     w Sali Konferencyjnej.

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1 o pow. 0,6417ha (6417 m 2),    położonej w Brzostku , objętej Księgą Wieczystą Nr  RZ1D/00038565/0,  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 111/1      -       199 077,00 zł (netto) 

    Wadium  dla   działki   nr  111/1                    -        20 000,00 zł 

 

4. Do przetargu  na działkę  budowlaną ozn. nr ewid. 111/1   przystąpił  1 uczestnik, który wpłacił    wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

 

Nabywcą działki budowlanej ozn. nr ewid. 111/1  o pow. 0,6417 ha (6417 m 2), położonej w Brzostku  objętej Księga Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek,  został  Pan Grzegorz Ligęzka działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka Strzegocice 110D 39-223, NIP: 8721168188, REGON: 850527255,  który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie  201 077,00 zł   (słownie: dwieście jeden  tysięcy siedemdziesiąt siedem  złote)  netto, do której  został doliczony 23% podatek VAT.

 

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

 

Brzostek, dnia 15 listopada 2019r.

 


 

Burmistrz  Brzostku

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Brzostku  stanowiącej własność  Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości : działka  ozn.nr ewid. 111/1 o pow. 0,6417 ha i  działka ozn. nr ewid. 111/2 o pow. 0,0216 ha, objęte KW Nr RZ1D/ 00038565/0 oraz działka ozn. nr ewid. 112/1 o pow. 0,6950 ha i działka ozn. nr ewid. 112/2 o pow. 0,0481 ha,  objęte KW RZ1D/00079204/1, czyli o łącznej powierzchni  1,4064 ha, położone  w Brzostku w obrębie terenów rekreacyjno – sportowych i zabudowy usługowej. Teren płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej  i gminnej. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości położone około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieci komunalne wodociąg, sieć elektryczną i gazową.

Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012r., w/w działki objęte są zapisem 1.PU.  – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.

Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charakteryzujące się niską energochłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.

Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno - socjalne zabudowę mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej.

Dla działek ozn. nr ewid. 111/1 i 112/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Burmistrza Brzostku znak IZP.6730.33.2013 z dnia 06.08.2013r. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 700 kW.

 

 

Lp.

Nr

działki

Powierzchnia

(m 2)

Nr KW

Położenie

 

Przeznaczenie

w planie

 

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

 (zł)

 

1.

 

111/1

 

6417

 

RZ1D /00038565/0

 

Brzostek

 

brak

 

199 077,00

 

20 000,00

 

2.

 

111/2

 

216

 

RZ1D/00038565/0

 

Brzostek

 

brak

 

6 846,00

 

700,00

 

3.

 

112/1

 

6950

 

RZ1D/00079204/1 

 

Brzostek

 

brak

 

215 600 ,00

 

22 000,00

 

4.

 

112/2

 

481

 

RZ1D/00079204/1 

 

Brzostek

 

brak

 

15 061,00

 

1 600,00

Do ceny osiągniętej w licytacji dla działki ozn. nr ewid. 111/1 i  działki ozn.nr ewid. 112/1  doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU W DNIU 08 LISTOPADA 2019 ROKU OD GODZ. 11 00   W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości odpowiednio:

1. dla działki ozn. nr ewid. 111/1  –  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

2. dla działki ozn. nr ewid. 111/2  –      700,00 zł (słownie: siedemset złotych),

3. dla działki ozn. nr ewid. 112/1  –  22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),

4. dla działki ozn. nr ewid. 111/2  –    1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych),

w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 04 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu.                                                                                                                                                                            

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się  w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg prowadzony będzie wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów,  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 poz. 1490).  

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic.                      

W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

Brzostek, dnia 24.09.2019 r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz