Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 29 października 2019 roku

 

Zawiadomienie

o XII sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 29 października 2019r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 29 października 2019 r. /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku

b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

c) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2020 roku

d) w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

e) w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek

f) w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek

g) w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku

i) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.

j) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Brzostek do porozumienia z Powiatem Dębickim dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa - budowa chodnika w km 0+400-2+211" i zabezpieczenia w budżecie roku 2021 środków finansowych na realizację tego zadania.

4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Brzostek, 22.10.2019 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/a6bcba4b-d058-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz