Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 18 listopada 2019 r

Zawiadomienie

o XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 18 listopada 2019r. godz. 900

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 18 listopada 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4.

 

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej              w  Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku

b)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek

c)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzostek

d)  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2020 roku

e)   w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

f)    w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

g)  w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego

h)  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Brzostek

i)    w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

j)    zmieniająca Uchwałę Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

k)  w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Brzostek oraz Gromadą   Plysky (Ukraina).

4.      Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5.      Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Brzostek, 14.11.2019 r.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                       Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/ff8d41ec-ba1e-4

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz