Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XIV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 9 grudnia 2019 r.

 Brzostek, 05.12.2019r.

Zawiadomienie

o XIV sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku– 9 grudnia 2019r. godz.1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn zm.) zwołuję XIV sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 9 grudnia 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4 w Brzostku.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku

b)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych w 2020  roku

c)   w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej”

d)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Brzostek

e)   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Brzostek nieruchomości położonych w Woli Brzosteckiej

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz