Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głobikówce

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  PRZETARGU

NA  WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

( BUDYNKU SKLEPU)

POŁOŻONEGO  W  GŁOBIKÓWCE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. ) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokalu użytkowego ( budynku sklepu) położonego w Głobikówce  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

1   I  Publiczny Przetarg Ustny  przeprowadzono dnia 28 listopada 2019 r. o godz.1000 

     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2   Przedmiotem przetargu był wynajem lokalu użytkowego ( budynku sklepu) położonego w Głobikówce o powierzchni użytkowej  75 m 2

3   Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 8,20 zł +23% VAT-u miesięcznie

      za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej

4   Wadium dla lokalu wynosiło 500,00 zł (pięćset złotych ) i było płatne do 25.11.2019 r.

5   Do przetargu na wynajem sklepu przystąpił 1 uczestnik który wpłacił wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został dopuszczony do przetargu

 

Najemcą sklepu położonego w Głobikówce o powierzchni użytkowej  75 m 2 został przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Sklep Spożywczo –Przemysłowy Agnieszka Kusek, która zaoferowała kwotę czynszu 8,30 zł za 1 m 2  powierzchni użytkowej  + 23 %VAT-u miesięcznie.

 

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Brzostku

                                                                                         Wojciech Staniszewski

Brzostek, dnia 06.12.2019 r.


 

 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonych w Głobikówce  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku sklepu w Głobikówce  stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00045392/8 - przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lokal użytkowy położony jest w budynku sklepu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzchni 0,0359 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00045392/8.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,00  m2

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla  lokalu wynosi 8,20 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU  W SALI   KONFERENCYJNEJ  W  DNIU  28 LISTOPADA  2019 r.

O GODZ. 1000 

 

Wadium wynosi 500,00 zł (słownie :pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 25 listopada 2019r.

 

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.  Najemca obowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego i Najemcę w okresie 3 m-cy.   

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok)

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.    

                                                                                                                         

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz