Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr Instytucji Kultury » Rejestr Instytucji Kultury
A A A

Rejestr Instytucji Kultury: Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury dla którego organizatorem jest Gmina Brzostek jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).

 

Do Rejestru prowadzonego przez Gminę Brzostek wpisana jest instytucja kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

 

1.    Rejestr prowadzony jest w  postaci  elektronicznej, a dane w nim zamieszczone aktualizowane są na bieżąco. Przy Rejestrze prowadzi się dla instytucji  kultury akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę jej wpisu do Rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

2.    Udostępnienie danych z Rejestru odbywa się poprzez:

1) bezpłatny otwarty dostęp do zawartości rejestru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzostek;

2) wydawanie odpisów z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Odpis z Rejestru może być:

1) pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej)

2) skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

4.    Urzędowo poświadczony odpis wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej  lub zaczętej stronicy - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Brzostku - 59 8589 0006 0080 0210 2020 0005 lub w kasie Urzędu.

5.    Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku, przesyłką pocztową lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn. zm.)

 

Rejestr Instytucji Kultury.pdf

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz