Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 113/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. - przekazania środków trwałych

 

ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2009 roku
 

w sprawie: przekazania środków trwałych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

                                                     § 1.

Gmina Brzostek przekazuje z dniem 31 grudnia 2009 r. następujące środki trwałe:

1.       Wodociąg w Kamienicy Dolnej o wartości 1.750.314,99 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku,

2.       Kanalizacja sanitarna wzdłuż Potoku Słonego w Brzostku o wartości 1.203.209,51 zł do Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Brzostku,

3.       Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowicach o wartości 218.336,89 zł do Zespołu Szkół w Januszkowicach,

4.       Boisko sportowe – Blisko Boisko w Siedliskach Bogusz o wartości 688.610,39 zł do Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz

5.       Boisko sportowe w Siedliskach Bogusz o wartości 258.879,12 zł do Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz
                                        § 2.

                Wykonanie zarządzenia powierza się:

  1. Skarbnikowi Gminy Brzostek
  2. Kierownikowi ZGK w Brzostu.
  3. Kierownikowi GZOSiP w Brzostku
     

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz