Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 18 lutego 2020 r.

Zawiadomienie

o XVI sesji Rady Miejskiej w Brzostku –  18 lutego 2020 r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 18 lutego 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. 20-tego Czerwca 4 w Brzostku.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej  w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku

b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

c) w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku  Sp. z o.o.

d) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Brzostek na rok szkolny 2019/2020

e) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzostek na rok 2020’’

f) w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzostek – aktualizacja z roku 2019”

g) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2020 roku

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Smarżowej

i) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2020 rok

5. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji działających przy Radzie Miejskiej

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad

 

Brzostek, 10.02.2020r.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem:

http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/27865c8c-3e46-4

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz