Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku starej szkoły w Kamienicy Dolnej

 

Informacja o wynikach przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej

 


 

 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku byłej szkoły

 w Kamienicy Dolnej  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej -  stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00038571/5 .

 

Lokal użytkowy położony jest w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej ( wejście od strony mieszkania) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038571/5.

W lokalu brak przyłącza energii elektrycznej, gazu przewodowego i wody.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,66 m 2 .

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla  lokalu wynosi 3,61 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

Stawka czynszu została ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/2018 Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i za grunt pod garażem – stanowiących własność Gminy Brzostek .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI   KONFERENCYJNEJ  W  DNIU 20 MARCA 2020 r. O GODZ. 900 

 

Kwota wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie :pięćdziesiąt złotych) i płatna jest na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 17 marca 2020r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za podatek od nieruchomości oraz wszelkie obciążenia związane z wynajmowanym lokalem.. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego. Przystosowanie lokalu i uzyskanie stosownych pozwoleń związanych z wykonywaną działalnością należy do Najemcy.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2020 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz