Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 2/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży działek Nr 90 i 110/3 położonych w Brzostku

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 2 /10
Burmistrza  Brzostku
z dnia 14 stycznia 2010 roku 

 

              Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Brzostek Nr VII/55/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w działek  ozn. nr ewid. 90 i 110/3 położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek. 
 

z a r z ą d z a m 

§ 1. 

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży  działek ozn. nr ewid. 90 o pow. 0,13 ha i  ozn. nr ewid.110/3 o pow. 0,68 ha o łącznej pow. 0,81 ha, objętych Księgą Wieczystą  51 538 położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek  na rzecz wieczystego użytkownika gruntu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EMAR" Nowak, Przebięda  Spółka Jawna.

 § 2.

Ustalam cenę do sprzedaży:
 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

( m 2 )

Wartość rynkowa prawa własności (zł)

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego (zł)

Cena wykupu    (zł)

1

90

1 300

16 327.-

11 091.-

5 236.-

2

110/3

6 800

85 404.-

58 015.-

27 389.-

 

Razem :

8 100

101 731.-

69 106.-

32 625.-

 Do ceny wykupu dolicza się koszty sporządzenie dokumentacji ora 22% podatku VAT 

Cena wykupu                                                                   -   32 625,00

Koszt sporządzenia dokumentacji                                 -        500,00

22% podatek  VAT                                                          -     7 287,50

Wartość ogółem                                                            40 412,50

 (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta dwanaście zł  50/100)
 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

wstecz