Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 3/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. - dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 3/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 14 stycznia 2010 roku

w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1

Ustala się na rok 2010 dla każdej szkoły odrębnie priorytety specjalności, które wynikają z potrzeb danej szkoły i będą dofinansowywane w postaci dopłaty do czesnego, natomiast priorytetem dla całej gminy jest zarządzanie oświatą. 

§ 2

W odniesieniu do specjalności określonych w § 1 dofinansowywane będą następujące formy kształcenia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz studia licencjackie dające dodatkowe kwalifikacje. 

§ 3

Maksymalną dopłatę do czesnego w roku 2010 do wszystkich specjalności wymienionych w § 1 ustala się w wysokości: do 1 400,00 zł na semestr dla studiów podyplomowych i licencjackich oraz  do 800,00 zł na semestr w przypadku kursu kwalifikacyjnego. 

§ 4

Podział środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2010 r. zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku  oraz dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzostek. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-29 08:51:56)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz