Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 11 sierpnia 2020 rok

 

Zawiadomienie

o XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 11 sierpnia 2020r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 11sierpnia 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy       M. N. Mysłowskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej   w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku

b) w sprawie przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

c)  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek”

d)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/298/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brzostek jest organem prowadzącym ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VIII/88/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/298/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brzostek jest organem prowadzącym

e) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz użytkownika wieczystego

f)  w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Skurowej, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

 

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 07.08.2020 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Materiały na sesję: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/7d30d4e6-b32b-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz