Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 10/10 z dnia 15 lutego 2010 r. - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku

 

 Z a r z ą d z e n i e  Nr  10/10
Burmistrza  Brzostku
z dnia 15 lutego 2010 roku 

 w sprawie ogłoszenia II Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek, oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.

              Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn zm.) i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm), w związku z uchwałą Nr XXIII/230/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 927/11 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

                                                                z a r z ą d z a m 

§ 1.

1.   Obniżyć  o 10 %  tj. o kwotę 4 694,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery zł.) wartość rynkową ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego do I  Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działki ozn. nr ewid. 927/11 o pow. 2 000  m 2. 

2.       Ogłosić II Publiczny Przetarg (Licytację) na sprzedaż w drodze przetargu działki ozn. nr ewid. 927/11, oraz ustalam cenę wywoławczą i wadium:

 

Lp.

Nr

działki

 

Pow.(  m 2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

927/11

2000

38 692

budowlana

brak

Brzostek

42 453.-

4 246.-

 

 

Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji doliczony zostanie 22% podatek VAT. 

 § 2. 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 927/11, położonej w Brzostku,  stanowiących własność Gminy Brzostek  

powołuję komisję w składzie 

1.  Przewodniczący: Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

2.  Z-ca  Przewodniczącego  Jan Król        -       Kierownik Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz  -       Z-ca Wójta  Gminy Brzostek

3.  Członek:               Halina Furman         -       Inspektor Referatu RGiMK

4.  Członek:               Marta Czech             -      Referent Referatu RGi MK

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz