Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku – 14 września 2020 rok

 

Zawiadomienie

o XXIII sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 14 września 2020 r. godz. 1000

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 14 września 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa w km 1+987-3+227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą",

c)  w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia,

d)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 23.04.2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku w 2019 r.

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzostek na lata 2019-2021” za 2019r.

6. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

8. Wręczenie medali Jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie (godz. 13:00).

9. Zamknięcie porządku obrad.

 

 Brzostek, 04.09.2020 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

Materiały na sesję : http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/f6bbb931-a2bc-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz