Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 grudnia 2020 roku

IZP.6733.25.2020                                        

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pod nazwą „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu”, na działkach ozn. nr ewid.: 40/4, 40/2, 47/10, 47/9, 47/7, 46, 41, 329 w miejscowości Bączałka, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Władysława Wójcika, ZMI Wójcik Spółka Jawna, Dobrków 73, 39-220 Pilzno.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy, kto ma interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji znak: IZP.6733.25.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz dokumentacją sprawy, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań, w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (tel. 14 6803004).

 

 

 

       z up. Burmistrza

        mgr Adam Kostrząb

        Zastępca Burmistrza

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz