Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 29 grudnia 2020 rok.

 

Zawiadomienie

o XXVII sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 29 grudnia 2020 r. godz. 900

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 29 grudnia 2020 roku o godz. 900 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2021 rok,

b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzostek na lata 2021 – 2030,

c) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzostek na rok 2021”,

d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2021  rok.

4. Przedstawienie planów pracy Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

7. Zamknięcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Sas

 

Materiały na sesję: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/07d8e961-f49c-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz