Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 stycznia 2021 riku

IZP.6733.27.2020

                                        

                            

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w miejscowościach Głobikówka gm. Brzostek i Głobikowa gm. Dębica, na działkach:

  • nr ewid.: 31, 32, 33, 38, 40/5, 41, 83/3, 93/2, 94, 95, 98 w m. Głobikówka,
  • nr ewid.: 562/2, 564/2, 565/2, 566/2 w m. Głobikowa,

na wniosek Pana Jerzego Jacha, reprezentującego Firmę Projekty i Nadzory Budowlane Zbylitowska Góra, ul. Zbylitowskich 62, 33-113 Zgłobice, działającego na podstawie pełnomocnictwa Pana Leszka Bieńka - Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o., ul. Szkotnia 22, 39-230 Brzostek.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy, kto ma interes prawny, może zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, a także zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (tel. 14 6803004).

 

       z up. Burmistrza

        mgr Adam Kostrząb

        Zastępca Burmistrza

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz