Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 stycznia 2021 roku

IZP.6733.1.2021                                        

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Burmistrz Brzostku zawiadamia, że w dniu 18.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa sieci wodociągowej(zmiana trasy)”, na działkach ozn. nr ewid. gr.: 735,736/2 w miejscowości Brzostek, na wniosek P. Leszka Leji, zam. ul. Witosa 117, 38-200 Jasło

Informuję ponadto, że projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie wysłany do: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w Rzeszowie, Starosty Dębickiego, Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Nadzór Wodny w Dębicy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy, celem dokonania niezbędnych uzgodnień.

  W terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, a  także zgłosić ewentualne zastrzeżenia  i wnioski, w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 4).

 

 Burmistrz Brzostku 

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz