Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzosteku z dnia 27 stycznia 2021 r.

IZP.6730.89.2020                                        

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2021 r. została wydana decyzja znak: IZP.6730.89.2020 o umorzeniu w całości postępowania w zakresie wydania decyzji zmianiającej treści decyzji o warunkach zabudowy znak IZP.6730.37.2019 z dnia 22.10.2019r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 735, 736/2 w miejscowości Brzostek

Z treścią  decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego.

            Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 27 stycznia 2021 r.

Ze względu na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy będzie realizowane również poprzez udostępnienie kopii akt sprawy na pisemny wniosek złożony za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, skrzynki podawczej lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Brzostku (sekretariat@brzostek.pl). We wniosku należy określić rodzaj dokumentu oraz sposób i formę jego udostępnienia. Udostepnienie odpisu nie będzie stanowiło wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, w myśl art. 73 § 2 K.p.a.

Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Brzostku, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie stron zostało dokonane.

 

 

 

 

 

 

  Burmistrz Brzostku

 

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz