Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 114/09 z dnia 31 grudnia 2009r. - powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

ZARZĄDZENIE  Nr 114/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2009 roku
                                  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.8, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:  

§ 1. powołuję Gminna Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Brzostku w składzie:

1.      mgr inż. arch. Barbara Knapik, uprawnienia nr wpisu KT/253

2.      mgr inż. arch. Małgorzata Przybysz - Ławnicka, uprawnienia nr wpisu KT/252

3.      mgr inż. arch. Anna Odrzywołek, uprawnienia nr wpisu KT/255

4.      Król  Jan                               

§ 2 Do zadań Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej należą zadania wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ,poz. 717 z późniejszymi zmianami. 

§ 3 Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1

Komisja pracuje, w co najmniej trzy osobowym składzie.

 § 4. Członkom Komisji, o których mowa w §1 pkt. 1-3 przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za prace Komisji 250 zł. Brutto, za każde posiedzenie w tym, zwrot kosztów podróży.

§ 5. 1.     Członek Komisji, który został powołany w jej skład zostanie automatycznie odwołany w przypadku utraty bądź zawieszenia członkostwa w izbie samorządu zawodowego.

2.      Burmistrz Brzostku może odwołać Członka Komisji.

 § 6. Traci moc Zarządzenie nr 53/2005 Wójta Gminy Brzostek z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                            BURMISTRZ  BRZOSTKU

                                                                            mgr inż. Leszek  Bieniek 

drukuj pobierz pdf    

wstecz