Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr XLVII/337/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XLVII/337/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób: 

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 682.868,00 zł jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 44.740.451,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 5.431.312,00 zł i dochody bieżące w wysokości 39.309.139,00 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 682.868,00 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  50.163.917,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 42.256, 00 zł, jak Tabela Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 38.945.271,00 zł, w tym:

5.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.218.646,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.218.646,00 zł.

§ 3. Uchyla się ust. 3 § 7 uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-11-17 10:47:32)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-11-17 10:48:33)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-11-17 10:49:19)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz