Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr XLVII/341/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

 

Uchwała Nr XLVII/341/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2010 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1501, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675 i Nr 143 poz. 963), na wniosek Burmistrza Brzostku– Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1 Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Grudnej Górnej:
1. ozn. nr. ewid. 499/1 o pow. 0,0311 ha, ozn. nr ewid. 503/2 o pow. 0,0327 ha, ozn. nr ewid. 504/2 o pow. 0,0984 ha, ozn. nr ewid. 510/4 o pow. 0,0879 ha, ozn. nr ewid. 532/3 o pow. 0,0404 ha, ozn. nr ewid. 534/1 o pow. 0,01 ha, czyli o łącznej pow. 0,3005 ha, objętych KW Nr 29 171 stanowiących własność Pana Kazimierza Staniszewskiego s. Jana i Genowefy zam. Grudna Górna 53,

2. ozn. nr. ewid. 532/6 o pow. 0,0056 ha, objętą KW Nr 42499, stanowiącą na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Genowefy Staniszewskiej c. Jana i Bronisławy oraz Jana Staniszewskiego s. Franciszka i Marii zam. Grudna Górna 53,

3. ozn. nr. ewid. 509/5 o pow. 0,0472 ha, objętą KW Nr 67 071 stanowiącą własność Pana Stanisława Podgórskiego s. Józefa i Heleny zam. Grudna Górna 52,

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania drogi gminnej Grudna Górna „na Dąbka”,.
 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz