Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr XLVII/342/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 

Uchwała Nr XLVII/342/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2010 roku 

w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy Brzostek, na których od maja 2010r. nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1 dotyczą działek:

    1)  położonych w   Bukowej    ozn. nr ewid.  146/1, 347/1, 515/1, 522

    2)  położonych w   Głobikówce   ozn. nr ewid.  180, 185

    3)  położonych w   Gorzejowej  ozn. nr ewid. 46, 90, 202, 225/2, 243/1, 308, 315, 

                                                              321/1, 321/2, 347, 458, 549, 617, 625, 626/5

    4)  położonych w   Grudnej Dolnej  ozn. nr ewid. 87, 287/4, 470/1

    5)  położonych w   Grudnej  Górnej   ozn. nr ewid. 83/5

    6)  położonych w   Januszkowicach  ozn. nr ewid. 203/1, 340/1, 556, 938/2,

    7)  położonych w Kamienicy Górnej ozn. nr ewid.101/1,101/2, 530, 707, 779, 912

    8)  położonych w   Kleciach  ozn. nr ewid. 538/3

    9)  położonych w   Nawsiu Brzosteckim   ozn. nr ewid. 378, 1005/6

   10) położonych w   Opacionce     ozn. nr ewid.  617

   11) położonych w   Przeczycy   ozn. nr ewid.  765, 752, 816, 839/1, 859

   12) położonych w   Siedliskach-Bogusz   ozn. nr ewid. 308, 331/2, 364/3, 423,  

                                                                                          537, 540, 574, 976,1153

   13) położonych w   Skurowej ozn. nr ewid. 32, 211, 346, 395, 396, 478, 501, 508,  

                                                                         509, 513/1

   14) położonych w   Smarżowej  ozn. nr ewid. 68/1

   15) położonych w   Zawadce  Brzosteckiej   ozn. nr ewid. 94, 112, 121, 138/11. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XLVI/335/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz