Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 98/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i

 

Zarządzenie Nr 98/2010
Burmistrza Brzostku
z dnia  9  grudnia 2010 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym w roku 2011. 

Na podstawie art.13 i art. 4 ust. 1 pkt. 17 i  32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały  Nr XLVII /338/ 10 Rady Miejskiej w Brzostku   z 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia  ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego na 2011 rok,

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2011 zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§  2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek. 

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik -98
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-12-13 15:09:07)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-12-13 15:28:01)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz