Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 98/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i

 

Zarządzenie Nr 98/2010
Burmistrza Brzostku
z dnia  9  grudnia 2010 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym w roku 2011. 

Na podstawie art.13 i art. 4 ust. 1 pkt. 17 i  32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały  Nr XLVII /338/ 10 Rady Miejskiej w Brzostku   z 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia  ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego na 2011 rok,

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2011 zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§  2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek. 

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik -98
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-12-13 15:09:07)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-12-13 15:28:01)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz