Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 95/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. - przeznaczenie do dziarżawy działki położonej w Opacionce zabudowanej budynkiem mieszkalnym

 

                         Z a r z ą d z e n i e  Nr 95/10
                                   Burmistrza Brzostku
                              z dnia 07 grudnia 2010 roku   

 Na podstawie art. 37 ust.4 i art.38   Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz.2603 Nr 281 poz.2782 i z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601 oraz z 2007r. Nr69, poz.468, Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 42, poz.335 i poz.340, Nr 98, poz. 817 ) oraz na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

z a r z ą d z a m

§ 1. przeznaczyć do dzierżawy działkę oznaczoną nr ewid.340 o pow.0,05 ha (KW RZ1D/00045259/4) położoną w Opacionce, zabudowaną budynkiem mieszkalnym -  na rzecz dotychczasowego użytkownika, na okres do  3 lat  i naliczyć czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz