Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr III/4/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku

 

Uchwała Nr III/4/10

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 13 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku.  

 

 

      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 15 ust. 1 Statutu Gminy - Rada Miejska w Brzostku   u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się składy osobowe poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr III/4/10

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 13 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

Składy osobowe stałych Komisji

Rady Miejskiej w Brzostku.

 

 

 

 

Komisja Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej

 

1.      Józef Kobak                     – przewodniczący

2.      Józef Dziadura                 – członek

3.      Ryszard Chajec               - członek

4.      Zofia Grodzka                  - członek

5.      Jan Sarnecki                   – członek

 

 

Komisja Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych

 

1.      Ewa Samborska              – przewodniczący

2.      Marian Ptaszek                – członek

3.      Zofia Skórska                  - członek

4.      Andrzej Witek                  - członek

5.      Krystyna Wójtowicz        - członek

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz