Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek. 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zmianami z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Brzostu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  ogółem do kwoty  171.600,00 zł, w tym:

1) w 2012r . do kwoty  - 171.600,00 zł; 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzostem do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  ogółem do kwoty  171.600,00 zł, w tym:

1) w 2012r . do kwoty 171.600,00 zł; 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 Pobierz: Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:38:42)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:39:12)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-10 13:39:33)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz