Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2010: Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zminy Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

Uchwała Nr IV/12/10

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 5 Statutu Gminy Brzostek, na wniosek Rady Społecznej SGP ZOZ w Brzostku – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/78/03 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6 . 1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności stale lub czasowo przebywającej na obszarze jego działania.

2.  Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej.

3. Zakład może również organizować specjalistyczne i inne formy opieki zdrowotnej określone ustawą”.

 

§ 2. Zmienia się schemat organizacyjny Zakładu stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu SGP ZOZ w Brzostku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi SGP ZOZ w Brzostku.

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik do uchwały IV/12/2010
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2011-03-07 14:31:47)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz