Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 109/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 109/10
Burmistrza Brzostku
z dnia  31 grudnia  2010 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2010  rok.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz  § 12 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVII/261/2010 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie  budżetu gminy na 2010 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego  Nr 189 z dnia 29.12.2010 r. 

§ 2. 1.  Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 14.000,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 44.422.910,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości  5.093.247,00 zł i dochody bieżące w wysokości 39.329.663,00 zł. 

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 14.000,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

                2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  49.846.376,00 zł. 

       §  4.  Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

      §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1.        Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2.        Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3.        Kierownikowi M-GOPS w Brzostku 

      §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§  7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 109-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-12 11:37:28)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 109-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-12 11:37:55)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 109-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-12 11:38:22)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz