Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 110/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - przekazanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2010 roku 

w sprawie: przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

§ 1. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku środki trwałe  o łącznej wartości 17.271,92   do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej.

§ 2. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o łącznej wartości 3.625,13 na wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2. Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku

3. Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz