Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 81/10 z dnia 28 października 2010 r. - zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 81/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 28 października 2010 roku 

 

w sprawie: zmian  zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) i uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVII/261/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie  budżetu gminy na 2010 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XLVI/332/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, wprowadza się zmianę zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2010, jak załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się:

1.        Skarbnikowi Gminy

2.        Kierownikowi M-GOPS w Brzostku

3.        Kierownikowi GZOSiP w Brzostku 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 81
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-01-12 11:19:08)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz