Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 112/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - przekazanie pozostałych środków trwałych w używaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

 § 1. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości 336,72 zł  na wyposażenie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzostku.

 § 2. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości 569,40 zł  będące na wyposażeniu Gminnego Centrum Informacji do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2. Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

3. Kierownikowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz