Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 113/10 z dnia 31 grudnia 2010r. - wycofania zadań inwestycyjnych

 

ZARZĄDZENIE Nr 113/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2010 roku 

w sprawie: wycofania zadań inwestycyjnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje: 

§ 1. 

1.        Wycofuje się z realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1)       "Budowa domu ludowego w Kamienicy Dolnej", poniesione nakłady 17.509,90 zł, zakres wykonanych prac: ławy fundamentowe.

2)       "Budowa pawilonu handlowego w Brzostku", poniesione nakłady 8.089,46 zł, zakres wykonanych prac: dokumentacja techniczna.

2.        Wymienione w ust. 1 inwestycje należy usunąć z urządzeń księgowych (konto 080 - Inwestycje) w związku z odstąpieniem od realizacji tych inwestycji. 

§ 2. 

                Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego w Brzostku

2. Skarbnikowi Gminy.  

§ 3. 

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz