Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XI/59/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr XI/59/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób:

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 48.404,00 zł jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 38.134.136,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.762.111,00 zł i dochody bieżące w wysokości 36.372.025,00 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób:

 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 48.404,00 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  41.975.473,72 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak Tabela Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.854.889,88 zł

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.120.583,84 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.120.583,84 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.341.337,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 4 załączona do uchwały.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik 59-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-09-02 10:40:42)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 59-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-09-02 10:41:02)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 59-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-09-02 10:41:20)
rozmiar pliku: NAN
Załaćznik 59-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-09-02 10:41:37)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz