Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XI/64/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 RM w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka

 

Uchwała Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 z późn. zm.)  na wniosek Burmistrza Brzostku  – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/305/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka §1 otrzymuje brzmienie:

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Bączałka przyjęty uchwałą Nr II/1/10 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 lipca 2010r, zmieniony uchwałą Nr 1/11 Zebrania Wiejskiego z dnia 28 sierpnia 2011r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Zatwierdza się załącznik przyjęty niniejszą uchwałą. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Plan Odnowy Miejscowości Bączałka
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2011-09-01 12:06:28)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz