Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXI/219/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Skurowej na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej

Uchwała Nr XXXI/219/2009

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 08 czerwca 2009 roku

 

 w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Skurowej na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420) art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.2603, Nr 281 poz.2782 i z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601 oraz z 2007r. Nr69, poz.468, Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009r. Nr 19, poz.100 i Nr 42, poz.335 i poz.340) – na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

                                                                    

§ 1

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Skurowej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 249/1 o pow. 0,01 ha, 249/3 o pow. 0,01 ha, czyli o łącznej powierzchni 0,02 ha objętych Aktem Własności Ziemi Nr 6/78 i Postanowieniem spadkowym Nr INs 841/99 z dnia 28 stycznia 2000 roku Sądu Rejonowego w Opolu, stanowiących współwłasność po połowie Pani Danuty Jałowy c. Bronisława i Krystyny zam. Świerkle, ul. Kupska 2 oraz Pani Marii Wystub c. Bronisława i Krystyny, z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej Przeczyca - Skurowa.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz