Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2020
A A A

Zarządzenia 2020:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Nr 131/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
wytworzono: 30 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-09 11:16:13
Nr 130/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przekazania środka trwałego.
wytworzono: 26 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2021-01-04 08:39:58
Nr 129/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.
wytworzono: 26 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-26 14:24:38
Nr 128/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-09 11:18:24
Nr 127/20 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 18 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 09:25:32
Nr 126/20 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki
wytworzono: 16 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-17 10:46:07
Nr 125/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 12 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-23 15:52:33
Nr 124/20 z dnia 12 listopada w sprawie opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2021 rok.
wytworzono: 12 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-17 11:30:46
Nr 123/20 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
wytworzono: 10 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-17 11:01:08
Nr 122/20 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
wytworzono: 10 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-16 15:30:20
Nr 121/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
wytworzono: 30 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-04 15:03:18
Nr 120/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 30 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-06 14:21:50
Nr 119/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku
wytworzono: 29 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-30 14:42:20
Nr 118/20 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny na 2020 rok
wytworzono: 26 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-29 07:56:21
Nr 117/20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku
wytworzono: 15 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 13:27:36
Nr 116/20 z dnia 14 października na 2020 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 14 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-26 12:58:57
Nr 115/20 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 12 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-15 13:45:01
Nr 114/20 z dnia 12 października 2020r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Brzostku
wytworzono: 12 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 08:45:59
Nr 113/20 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Brzostku
wytworzono: 12 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-12 13:03:50
Nr 112/20 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych powołanej Zarządzeniem Nr 7/17 Burmistrza z dnia 31 stycznia 2017 r. i Zarządzeniem Nr 7
wytworzono: 8 PaĹşdziernika 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-19 09:32:46

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »