Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2020
A A A

Zarządzenia 2020:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Nr 31/20 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 28 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-03-10 07:53:09
Nr 30/20 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa dróg wewnętrznych, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości lub będących we władaniu przez Gminę Brzostek - dotyczy sieci i przyłączy gazowych, elektrycznych, tel
wytworzono: 26 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-28 14:50:37
Nr 29/20 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 25 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-26 13:55:31
Nr 28/20 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 20 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-21 14:28:14
Nr 27/20 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
wytworzono: 18 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-21 14:21:19
Nr 26/20 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
wytworzono: 10 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-17 14:32:07
Nr 25/20 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Brzostku regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
wytworzono: 10 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-10 09:37:03
Nr 24/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowany
wytworzono: 5 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-25 13:31:33
Nr 23/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wytworzono: 5 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-25 13:36:40
Nr 22/20 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku
wytworzono: 3 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-04 15:11:36
Nr 21/20 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Brzostku
wytworzono: 3 Lutego 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-04 15:07:57
Nr 20/20 z dnia 30 stycznia 2020 rokuw sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brzostek, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobi
wytworzono: 30 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-30 15:17:56
Nr 19/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach na Sołtysa wsi Klecie
wytworzono: 30 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-30 14:45:29
Nr 18/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Klecie
wytworzono: 30 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-30 14:44:52
Nr 17/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej Gminy Brzostek w 2020 roku
wytworzono: 22 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-10 10:43:13
Nr 16/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w drodze przetargu
wytworzono: 20 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-02-03 13:51:27
Nr 15/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wytworzono: 20 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-21 10:47:41
Nr 14/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wytworzono: 20 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-21 10:44:27
Nr 13/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzostek
wytworzono: 20 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-21 10:45:01
Nr 12/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok
wytworzono: 20 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-22 14:59:25

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »