Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2020
A A A

Uchwały 2020:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXVII/244/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2021 rok.
wytworzono: 29 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 12:21:41
Nr XXVII/243/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzostek na rok 2021
wytworzono: 29 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 12:35:22
Nr XXVII/242/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.
wytworzono: 29 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 13:22:30
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK Nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2020 roku
wytworzono: 29 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 13:24:33
Nr XXVI/240/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:11:01
Nr XXVI/239/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:25:01
Nr XXVI/238/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:23:44
Nr XXVI/237/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:22:02
Nr XXVI/236/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:21:18
Nr XXVI/235/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-29 10:20:12
Nr XXV/234/20 z dnia 25 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji pn.:
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 12:53:40
Nr XXV/233/20 z dnia 25 listopada w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XIII/145/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Brzostek.
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 12:44:35
Nr XXV/232/20 z dnia 25 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Zawadce Brzosteckiej.
wytworzono: 27 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 12:43:02
Nr XXV/231/20 z dnia 25 listopadaw sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej.
wytworzono: 27 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 12:36:11
Nr XXV/230/20 z dnia 25 listopada w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smarżowej.
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 12:08:24
Nr XXV/229/20 z dnia 25 listopada w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz.
wytworzono: 27 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 11:44:02
Nr XXV/228/20 z dnia 25 listopada w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Grudnej Górnej.
wytworzono: 27 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 11:39:22
Nr XXV/227/20 z dnia 25 listopada w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 11:42:02
Nr XXV/226/20 z dnia 25 listopada w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzostek.
wytworzono: 25 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 11:10:54
Nr XXV/225/20 z dnia 25 listopada w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r..
wytworzono: 27 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-30 10:48:32

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »