Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2017
A A A

Uchwały 2017:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr XXVI/184/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2017 roku
wytworzono: 9 Lutego 2017
Nr XXVI/183/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Lutego 2017
Nr XXVI/182/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-10 11:39:18
Nr XXVI/181/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każde
wytworzono: 9 Lutego 2017
Nr XXVI/180/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Brzostek oraz o
wytworzono: 9 Lutego 2017
Nr XXVI/179/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wytworzono: 9 Lutego 2017
Nr XXVI/178/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-21 09:43:28
Nr XXVI/177/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
wytworzono: 9 Lutego 2017 | zmodyfikowano: 2017-02-21 09:34:39
Nr XXV/176/16 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 RM w Brzostku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za śwaidczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek
wytworzono: 17 Stycznia 2017
Nr XXV/175/17 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej w brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publi
wytworzono: 17 Stycznia 2017

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »