Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2009
A A A

Uchwały 2009:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXVI/178/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:38:10
Nr XXVI/179/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:36:09
Nr XXVI/180/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizacje projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:35:27
Nr XXVI/181/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:34:45
Nr XXVI/182/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej i Smarżowej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:32:23
Nr XXVI/183/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:31:47
Nr XXVI/184/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:30:42
Nr XXVIII/185/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:29:38
Nr XXVIII/186/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:28:48
Nr XXVIII/187/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmainy uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 08:03:06
Nr XXVIII/188/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:22:29
Nr XXVIII/189/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:21:42
Nr XXIX/190/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 08:06:17
Nr XXIX/191/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skurowa
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:18:41
Nr XXIX/192/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:17:17
Nr XXIX/193/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:13:39
Nr XXIX/194/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 07:53:48
Nr XXIX/195/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/08 RG z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach położonych na terenie Gminy Brzost
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:10:37
Nr XXIX/196/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nabycia działek położonych w Nawsiu Brzosteckim na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:09:58
Nr XXIX/197/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Nawsiu Brzosteckim na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Nawsie Brzosteckie - Pola
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:09:17

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »